Mora Motorklubb

Föreningen

Mora Motorklubb (MMK) bildades 1944. MMK bedriver motorsport i Mora med hemmabanan Mora Motorstadion.

Mora Motorklubb ska verka i en god anda, sprida glädje till medlemmarna och skapa gemenskap över åldersgränser. Det ska kännas bra för alla att komma till klubben och man ska trivas. Det är viktigt att man hjälper och stöttar varandra och tar ett ansvar för anläggningen.

Mora Motorklubb skall vara en motorförening som skapar gemenskap och samhörighet oberoende om du är kille eller tjej ung eller äldre, en tydlig ”Vi” känsla skall genomsyra föreningens samtliga kommittéer. Vår verksamhetsidé är att vi vill utveckla våra medlemmar positivt inom den verksamhet vi bedriver i allt från tävlingsverksamhet, motion samt ledarskap detta inom ramen för vår idrott samt RF riktlinjer och regler. Ledord som alltid skall finna med är; alla skall känna sig välkomna, vi har kul tillsammans.