Mora Motorklubb

Styrelsen

Carina J. Sjöberg

Jan Gunnarsson

David Bergman

Anders Hermansson

Per Marschall

Ulf Olsson

Benny Nilsson

Camilla Tidqvist

Ingvar Bjöns