Mora Motorklubb

Miljöpolicy

Miljöpolicy antagen av styrelsen 2021-05-03

Mora MK miljöarbete genomsyrar hela organisationen och är ett ständigt pågående arbete för att värna om vår miljö och biologiska mångfald genom fortsatt användning av marken för körning av motocross, folkrace, enduro, snöskotercross och gokart.

Mora MK är miljöcertifierade av SVEMO sedan 2006 och via SBF sedan 2008 och arbetar aktivt med att minska negativ miljöpåverkan genom att:

 • Minska damm från cross- och folkracebana vid körning genom bevattnining
 • Förhindra utsläpp till mark och vatten genom en ansvarsfull hantering av kemiska produkter vid drift av anläggningen och kontroll av att miljömattor alltid används i depån
 • Farligt avfall lämnas i miljöstation som är tydligt uppmärkt för vidare omhändertagande av godkänd aktör
 • Minska nedskräpning genom förbud mot användning av tear-off. Tävlingsarrangör har rätt att i tävlingens tilläggsregler införa ett förbud mot användandet av tear-off. Förbudet och eventuell bestraffning för de som inte följer förbudet, ska tydligt anges i tävlingen tilläggsregler och tas upp som en punkt på förarmötet.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Det skall ske genom att dokumentera och utvärdera verksamheten, med återkommande miljörevisioner, samt att följa aktuell handlingsplan
 • Mora MK har utsett en miljöansvarig från styrelsen som har till uppgift att speciellt kontrollera att vår verksamhet utförs på bästa möjliga vis utifrån ett miljöperspektiv

 

Miljöhandlingsplan Mora Motorklubb

Miljöhandlingsplan utarbetad av Mora MK huvudstyrelse 2021-05-03

 • Mora MK huvudstyrelse har lagt in miljöarbetet som en ständig punkt i dagordningen på sina styrelsesmöten
 • Uppföljning av tagna beslut kontrolleras av klubbens miljöansvarige och redovisas till styrelsen
 • Klubben erbjuder vid behov miljöutbildning för sina medlemmar
 • Målsättning och strävan finns att investera i energieffektiv elektrisk utrustning
 • Miljöpärm revideras fortlöpande och finns placerad i kontoret i crosshuset
 • SBF, SVEMO och Mora MK Miljöpolicy presenteras på hemsida och anläggning
 • Vid tävling upplyses tävlande och publik om vår källsortering och vårt miljöarbete vid våra tävlingar
 • Vid transport till utbildningar, möten, träning, tävlingar etc.ska vi försöka samåka mer
 • Ljudmätningar utföras årligen som fortlöpande kontroll samt protokollföres i miljöpärmen