Mora Motorklubb

Föreningsstruktur

Mora MK arbetar med kommittéer som är en friare form av arbetsgrupp. Idag har vi tre kommittéer: Karting, Motocross/Snöskoter och Folkrace/Rally.

Varje kommitté ska ha 2 representanter i huvudstyrelsen. Valberedningens uppgift blir således att föreslå ledamöter till huvudstyrelsen, ledamöter och valberedning väljs på årsmötet och bör ha förankring i varje kommitté på något sätt.

Kommittéerna jobbar mer operativt exempelvis med tävlingar och utbildningar och ska inför årsmötet lämna in budgetförslag och verksamhetsplaner för kommande år. Alla ekonomiska beslut tas i huvudstyrelsen. Valberedningen är en viktig del i organisationen. Med detta får vi en effektivare organisation med större kännedom om varandras aktiviteter, där man kan ta hjälp av varandra vid t.ex. tävlingar och andra arrangemang, sprida ut arbetsbördan på fler. På så sätt får vi fler som gör mindre än några få som gör mycket.