Mora Motorklubb

Rutiner för ansvaring under träningsdagar MX

Rutiner för ansvaring under träningsdagar/kvällar Mora MK MX

 

 • Träningsdagar då träningsansvarig officiellt öppnar är tisdagar och torsdagar 18.00-21.00. Träningsansvarig kan öppna andra dagar under året förutsatt att banan ej är stängd. Meddela på ”Mora MK cross & skotersektion” på Facebook när man öppnar banan på andra tider.
 • Var på plats i god tid, ta fram pärm för närvaro/banavgift. Samtliga som är där för att träna skall informeras att träningen inleds med ett mastervarv (Säkerheten framför allt). Skriv in dig som ansvarig i IdrottOnline. Öppna kiosken samt plocka fram kioskartiklar. Träningsansvarig skall alltid ha varselväst med tryck på rygg ”Träningsansvarig” på sig under hela passet. Väst finns i crosshuset. Träningsansvarig får själv ej köra under den tid denne är ansvarig i enlighet med §7.6.1 SR.
 • Ha alltid mobiltelefon med ifall någon gör sig illa och ambulans måste tillkallas m.m.
 • Alla måste skriva in sig i liggaren (medlemmar registreras i IdrottOnline) med Namn på förare, Klubb, Licens (Minst Klubblicens för förare från 12 år), Målsman MX (under 18 år) m.m. (se lista för uppgifter) fråga gärna om ryggskydd och hjälm vid detta tillfälle. Om förare vistas på banan på en motorcykel utan hjälm eller ryggskydd skall han/hon avvisas direkt fr. banan.
 • Förare yngre än 18 år måste ha målsman eller annan ansvarig på plats hela träningstiden samt inskriven som medlem och registrerad i IdrottOnline, Om inte så får vederbörande avbryta träningen.
 • Avgiften 150:-/träningstillfälle skall betala betalas innan träning påbörjas till Swish Mora MK 123 279 76 03 för icke medlemmar.
  Medlemmar i MORA MK kan lösa träningskort som gäller den aktuella säsongen 500:-/familj tom 16 år. Betalas med Swish, märk betalning med namn.
 • Har man löst banavgift alt att man är med i crosskolan har man en skyldighet att ställa upp på de tävlingar och arbetsdagar som crossen i Mora MK beslutar köra under året. Egen skyldighet att hitta ersättare eller utföra arbetet vid annan tidpunkt om det inte passar.
 • Träningen skall delas upp mellan dom små 65cc/85cc (Förtydligande se ”Bilaga 1 Klassindelning”) och dom större cyklarna. (Bra fördelning 30 min. stora och 30 min. små) Delegera gärna ut flaggpostvakter. Flaggor finns i ”Målkuren”
 • Efter avslutad träning så kolla över så att ingen är kvar ute på banan eller på annat ställ inom området, plocka ihop flaggor och ställ tillbaka, stäng kiosken samt plocka undan kioskartiklar och städa ytor i crosshuset vid behov skall golv sopas i crosshuset. Se även till att låsa igen grindar och andra utrymmen som har använts.
 • Du som ansvar skall icke åka cykel själv denna dag pga. att du skall vara tillgänglig hela dagen/kvällen samt hålla kiosken öppen.
 • Pärm skall lämnas i crosshuset samt bom skall låsas med hänglås (Kod)

Medlemmens eget ansvar att hitta ersättare om så behövs, uteblir medlem debiteras 500:-/tillfälle.

Styrelsen Mora MK Crossen 2019-04-09.   Regler om klassindelningar samt krisplan se ”Bilaga 1 Klassindelning” samt ”Krisplan” finns i pärm i crosshuset märkt träningsansvarig