Mora Motorklubb

Bli medlem nu

Stöd Motorsporten i Mora – bli medlem i Mora Motorklubb!

Vi arbetar för att utveckla och underhålla Mora Motorstadion där vi bedriver tävlings- och ungdomsverksamhet. För de som känner att de vill vara med och stödja motorsporten i Mora så går det att hjälpa till med enkla och små medel, medlemskapet kostar 300 kr/person och kalenderår alternativt 500 kr för ett familjemedlemskap gällande gifta/sambos samt minderåriga barn. 

OBS! Medlem under 16 år som deltar i träningsverksamhet måste ha en målsman registrerad som medlem – glöm inte att göra ansökan även för målsman.

Om man vill att hela familjen ska vara medlem så måste man registrera in alla i familjen i vårt medlemsregister.

(Det påskyndar och underlättar hanteringen om du skickar ett mail till info@moramk.se där det framgår vilka som ska ingå i familjemedlemskapet)

Fyll i formuläret nedan så kommer du att få en faktura skickad via mail så fort din ansökan är hanterad. Var noga med att fylla i e-post rätt! Efter att du betalat fakturan så är du medlem!

Tack för att Du vill hjälpa oss att hålla igång verksamheten!

Ansökan om medlemskap

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.