Mora Motorklubb

Karting – Träningsregler

Nedan information gäller samtliga som tränar på Mora MK gokartbana.

 • Alla hjälper till och ser till att aktiviteten på banan sker under säkra och kontrollerade former. Alla som tränar måste ha gällande tävlingslicens eller vara inskrivna i klubbens utbildningsprogram för licens. Innan du börjar träna ska du anmäla dig hos träningsvakten genom att fylla i ditt namn samt licensnummer på närvarolistan.
 • Miljömatta skall alltid användas under fordonet. Uppsamlingskärl ska finnas för uppsamling av vätskor.
 • SBF:s regler gäller och ska tillämpas fullt ut. Åldersregler och tekniska regler för respektive klass skall ovillkorligen efterföljas. Alla kartar som används ska uppfylla gällande säkerhetskrav. Förarens personliga utrustning skor, overall, handskar och hjälm ska vara av godkänd typ.
 • Träningsvakten har befogenheter motsvarande Tävlingsledare och Teknisk chef och är den som bestämmer vem som skall åka på banan och hur. Viktigaste uppgiften är att träningen sker på ett säkert sätt och att dem som tränar känner sig trygga och välkomna på banan.
 • Träningsvakten har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar eller har så bristfällig utrustning att den är olämplig att träna med.
 • Du som tränar ser förstås till att bandepån under träning är tom på folk. Det är heller inte meningen att den ska fungera som uppställningsplats för kartar. All mekning ska ske i depå. Inga kartar ska finnas parkerade i bandepån, mer än att lasta och lossa.
 • Antalet kartar som samtidigt får vara på banan och inte får överstigas är: Cadetti 15 st, övriga 20 st. Är det fler kartar så måste uppdelning ske.
 • Träning ska ske klassvis i pass om 10-15 min enligt nedanstående grundregel
  • Cadetti ska träna ensamma. Är det en rutinerad cadettiförare kan träning ske tillsammans med Micro, Mini och J60. Detta avgör träningsvakten.
  • Micro, Mini och Junior 60
  • Junior 125, Senior 125, DD2, OK, OKJ, KZ2

Öppettider för träning

Tisdagar 18:00-21:00
Torsdagar 18:00-21:00
Söndagar 10:00-12:00

När ni anländer för träning, vänligen sök upp den träningsansvarige för anmälan.