Mora Motorklubb

Årsmöte

Välkomna till Mora Motorklubbs årsmöte 2023

Onsdag den 29/3 kl.18.00 på Mora Parken, vi bjuder på kaffe, smörgås samt fika.

Det finns möjlighet att ansluta via teams om du inte kan närvara på plats.

Vill du delta så anmäler du ditt intresse senast den 12/3 till info@moramk.se. För lättare hantering så vänligen märk rubriken i mejlet med, Årsmöte 2023. Meddela i mailet om du tänker delta digitalt så får du en länk för att ansluta till mötet.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på Mora Motorklubbs hemsida, under fliken förening och årsmöte.

Handlingar inför årsmötet

Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023

Förenklat årsbokslut

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Dagordning enligt stadgarna.

Välkomna! //Styrelsen